ZorgSaam Oldebroek wil een veilige en toegankelijke organisatie zijn, waar iedereen met plezier bezig is met die dingen waar we voor staan. Toch kan het zijn, dat er dingen gebeuren, waardoor jij je niet veilig, gekwetst voelt of vind dat iets niet door de beugel kan. Grensoverschrijdend gedrag dus.  

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat veel emoties en vragen oproepen. Ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Bekijk hoe je kunt zorgen dat het gedrag niet meer plaatsvindt. Kun je zelf aan de pleger duidelijk maken dat je niet van zijn gedrag of opmerkingen gediend bent? Of kun je er met iemand over praten die je vertrouwt? 

Als je zelf te maken hebt (gehad) met grensoverschrijdend gedrag, dan is het belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Erover praten is vaak moeilijk. Een Vertrouwenscontactpersoon kan je daarbij helpen.  Daarom hebben we samen met het Platform Informele Ondersteuning in onze gemeente enkele mensen benoemd als Vertrouwenscontactpersoon. 

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? 

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en denkt samen met je na over de te nemen stappen. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenscontactpersoon doet niets wat je niet weet, elke stap wordt overlegd en duidelijk uitgelegd. Een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Maar vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid betekent dat een melding nooit zomaar met iemand mag worden gedeeld. 

 De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon. 

Wanneer kun je contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon? 

Bijvoorbeeld wanneer: 

  • Er sprake is van pestgedrag 
  • Bij verbale intimidatie of geweld 
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag, of een vermoeden daarvan 
  • Discriminatie op basis van geloof, huidskleur of geaardheid 
  • Een algeheel onveilig gevoel binnen onze organisatie 
  • Wanneer je beschuldigd wordt van ongewenst gedrag 
  • Je weet niet zo goed waar je je vraag moet stellen, ook dan kan de vertrouwenscontactpersoon je verder helpen 

Bij wie kun je terecht? 

Er zijn twee vertrouwenscontactpersonen, t.w. Jannie Veldhuis en Bert van Beek. Bij hen kun je melding doen van wat je hebt meegemaakt of gezien, en zij helpen je vervolgens verder. Je kunt Jannie Veldhuis bereiken op telefoonnummer 06 50287067 en Bert van Beek op telefoonnummer 06 53 555 434.  

Jaarlijkse verantwoording 

Het is goed om te weten dat de vertrouwenscontactpersonen een geanonimiseerde registratie bijhouden (o.a. het aantal meldingen, de aard van de meldingen, de wijze van afwikkeling) en dit geanonimiseerd in een jaarrapportage terugkoppelen aan het bestuur.