Over ons

Het maatjesproject ZorgSaam Oldebroek is opgezet omdat er maatschappelijk veel aan de hand is.
 • Met de invoer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verschuift de zorg steeds meer van instellingen naar thuis .
 • Dit betekent dat wij steeds meer zelf onze zorg en ondersteuning moeten organiseren. Wanneer je niet of nauwelijks over een sociaal netwerk beschikt, is dat heel erg lastig!
 • Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in onze samenleving toe en juist zij lopen grote kans door bovengenoemde maatregelen getroffen te worden.

ZorgSaam Oldebroek wil aan deze medeburgers een concrete hand reiken door directe hulp te bieden en tevens te proberen de eigen mogelijkheden en kracht te benutten en te versterken.

Het meest belangrijke dat we kunnen bieden is aandacht. Deze aandacht is onvoorwaardelijk en betrokken op de persoon, ongeacht geaardheid, geslacht, geloof of afkomst.
Van belang is dat de persoon zelf de regie houdt of weer krijgt over het eigen leven.
Naast het geven van die aandacht wordt ook geprobeerd om het eigen netwerk van de persoon uit te breiden of te activeren. Op die manier wordt de eigen kracht van de persoon weer versterkt.

Met de persoon kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden, afhankelijk van de situatie.
Te denken valt aan:

 • Huisbezoek
 • Een wandeling
 • Samen een sportwedstrijd bezoeken
 • Samen naar de film
 • Winkelen
 • Bezoek aan familie of vrienden
 • Meegaan naar de dokter of ziekenhuis
 • Oppassen, zodat de mantelzorger even ruimte heeft

Het matchen van de maatjes met de hulpvragers gebeurt door onze coördinator, Joke de Jong.

Zij wordt ondersteund door ons bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Kees de Jong
Secretaris: Wim Pelleboer
Penningmeester: Theo Koele
Algemeen lid: Wilma Rietberg

Momenteel hebben wij één vacature voor coördinator vrijwilligerswerk open staan. Enthousiast? Stuur ons dan een bericht via coordinator@zorgsaamoldebroek.nl of via de Facebook-pagina!

SAMENWERKING

ZorgSaam Oldebroek werkt samen met verschillende organisaties om inwoners van de gemeente Oldebroek te kunnen helpen.